1922-2022

1922-2022! «Τα παιδία παίζει πάντα!!!»

 

Με έναν ενδιαφέροντα τρόπο, μέσα από παιχνίδια, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, μελωδίες και αρώματα, πραγματοποιείται μια νοερή μεταφορά στον μικρασιατικό ελληνισμό του 1922 και κυρίως στη θέση των παιδιών σε συνάρτηση με το παιχνίδι που σχεδίαζαν άλλα κυρίως εφεύρισκαν την δύσκολη αυτή χρονική περίοδο.

Το εργαστήρι εντάχθηκε στον ευρωπαϊκό κατάλογο επιλεγμένων επιχειρήσεων και φορέων που διακρίνονται για την ανάπτυξη αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών, δραστηριοτήτων και καλών πρακτικών σε θέματα βιωματικού τουρισμού με άξονα τον πολιτισμό και την κληρονομιά στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Σημείωση: Όλα τα προγράμματα δύναται να πραγματοποιηθούν και μέσω Δήμων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης βρίσκουν εφαρμογή και διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας ZOOM.