Ομαδικά Παιχνίδια

Παιχνίδια συνεργασίας με σκοπό την κοινωνικοποίηση, δραστηριοποίηση και ενίσχυση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης και υπευθυνότητας των μικρών παιδιών μέσα σε πνεύμα ομαδικότητας και φυσικά χαράς.